Meditácie

meditaciaExistuje veľa štýlov meditácie, ktorých techniky súvisia s rôznymi kultúrami a náboženstvami. Pri veľkých náboženstvách je meditácia súčasťou ich učenia, pretože slúži na duchovný rast. V súčasnosti sa však výhody meditácie uznávajú aj v oblasti fyzického zdravia.

Meditácia znamená hlboké uvažovanie, premýšľanie, rozjímanie, prehlbovanie sústredenia. Mení sa ňou stav vedomia, človek sa dostáva do roviny pokojnej relaxácie, odovzdáva sa vlastným pozitívnym myšlienkam a svet navôkol nevníma.

Meditácia oslobodzuje od depresie, pomáha drogovo závislým, uľavuje stres, znižuje vysoký krvný tlak, pomáha pri nespavosti a pôsobí na emočnú i fyzickú rovnováhu.