Sen o večnom živote, alebo molekula života - MATUZALEM®

01.01.2013 19:00
       

Sen o večnom živote, alebo molekula života - MATUZALEM®

 

„Príroda nám dala všetko, čo človek potrebuje, aby sme my sami rozhodovali o svojom zdraví a vytvorila látky, ktorých fenomenálne vlastnosti pre vytvorenie univerzálnej rovnováhy sú proste obdivuhodné.“

 

 

Získali sme cenu WIPO pre úspešných vynálezcov

V rámi Svetového dňa duševného vlastníctva cenu WIPO pre úspešných vynálezcov (Best Inventor Award) prevzali Ing. Ján Keresteš st. (71) a Ing. Ján Keresteš, CSc., ml. (39) z Považskej Bystrice, otec a syn, ktorí sa venujú biotechnológiám, najmä vývoju riadenia biochemických a informačných procesov v živých organizmoch.

Jedinečný flavonoidový komplex pre zdravie a jeho ochranu, krásu, dlhovekosť a mladosť

MATUZALEM® je patentovaný unikátny flavonoidový komplex, ktorého vedecky overené účinky sú fenomenálne. Produkt, ktorého patent bol ocenený Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO AWARD ako najlepší vynález na svete v roku 2009. Jedná sa o objav špecifickej molekuly, nazvanej „molekula života".


MATUZALEM® je veľmi silný antioxidant, ktorý zabezpečuje elimináciu toxických látok v organizme. Je to unikátny flavonoidový komplex, zložený výhradne z najúčinnejších bioflavonoidov, ktoré sú najstaršími molekulami na Zemi s vekom viac než tri miliardy rokov.

Majú celé spektrum prospešných vlastností – antimutagénne, protivírusové, protizápalové, protionkologické, antidiabetické, antialergické, antiaterosklerotické, hepatoprotektívne, antiastmatické a iné účinky.



Sú schopné zamedziť vzniku niektorých typov nádorových ochorení, genotoxickému účinku „tvrdého" žiarenia, negatívnym vplyvom extrémnych klimatických podmienok, majú dôležitú úlohu pri artérioskleróze, osteoartritíde, môžu byť podpornou súčasťou liečiv AIDS, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení typu Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby.

Molekuly nachádzajúce sa v tomto roztoku svojimi vlastnosťami poskytujú významnú ochranu našim bunkám a dokázateľne ochraňujú pred rôznymi degeneratívnymi vplyvmi. Majú výrazný vplyv na dobré zdravie, dlhovekosť, vitalitu, rast a obnovu.

 • eliminuje voľné radikály
 • napomáha regulácii krvného tlaku,
 • chráni pred infarktom a podporuje
 • kardiovaskulárny systém,
 • znižuje cholesterol,
 • zvyšuje sexuálnu výkonnosť
 • a podporuje libido,
 • redukuje stres a únavu,
 • zlepšuje psychické zdravie,
 • detoxikuje organizmus,
 • chráni DNA pred poškodením,
 • zlepšuje kvalitu život,
 • regeneruje organizmus, zlepšuje jeho celkový stav,
 • podporuje pozitívny účinok liekov,
 • blokuje a napomáha odstraňovať vedľajšie účinky liekov a terapií,
 • pomáha predlžovať života,
 • vyhladzuje vrásky a napomáha
 • celkovému omladeniu organizmu


 

MATUZALEM® má výrazný omladzujúci a detoxikačný efekt. Keď sú vnútorné orgány a bunky detoxikované, v rovnováhe a riadne funkčné, vyzeráme mlado, príjemne a v dobrej nálade. Sme schopní podať vysoký výkon, máme zdravé libido, dobré myšlienky priam samé „skáču do hlavy". MATUZALEM® má priamy efekt na čistotu, hebkosť a žiarivosť pleti.

Flavonoidový komplex MATUZALEM® Vám môžeme odporučiť ako podporu pri liečbe prakticky všetkých typoch ochorení (vďaka veľkému antioxidačnému a iných prospešných účinkov bez žiadnych bočných negatívnych efektov), pri omladzovacích kúrach, rekondičných cvičeniach, preventívne ako ochranu pred škodlivým vplyvom ekologického znečistenia a žiarenia, chorobami a všeobecnému toxickému poškodeniu organizmu voľnými agresívnymi radikálmi a každodenným stresom.

Výživa a náš životný štýl hrajú dôležitú úlohu v rozvoji tzv. „civilizačných" ochorení. Vhodnou životosprávou kombinovanou s prijímaním flavonoidového komplexu MATUZALEM® si môžete zvýšiť kvalitu Vášho života.

Na základe uvedených vlastností MATUZALEMU®, chorí aj zdraví ľudia požívajúci MATUZALEM® prešli významnými zmenami. Suplementácia výživovým doplnkom MATUZALEM® predĺžila a skvalitnila život tisíckam pacientov.

Zlepšila sa im kvalita života a vo viacerých prípadoch sa nemuseli realizovať plánované operačné výkony ako následok blahodarných účinkov roztoku. V určitých prípadoch dokázateľne – na základe písomných správ dotknutých osôb – sa dalo predísť aj následkom najobávanejších diagnóz.

V mnohých prípadoch sa pomohol kvalitatívne vyriešiť zdravotný problém, na ktorý neúčinkovala klasická medicínska terapia. Napriek všetkému MATUZALEM® nemôže nahrádzať lieky predpísané lekármi. Napomáha však zlepšeniu kvality života. Na základe uvedených vlastností prípravok zvýrazňuje terapeutický efekt liekov a do určitej miery má schopnosť zabrániť vzniku nežiaducich účinkov.

MATUZALEM® môže navodiť únavu alebo aj bodrosť, je bez podielu umelých látok. Bioflavonoidy sú bezpečné a vedou kvalitne zdokumentované a bez bočných účinkov. Je možné ich bezproblémovo kombinovať s inými prípravkami a liekmi. Preto je možné ho užívať bez rizika vedľajších účinkov krátkodobo aj dlhodobo pri podpore liečenia alebo preventívne.

S láskou a úctou k človeku a prírode, veľa úspechov a zdravia želá
MATUZALEM® - MOLEKULA ŽIVOTA!

 

Čo sú to flavonoidy

Flavonoidy sú prírodné látky, ktoré sa nachádzajú v malých množstvách v ovocí, zelenine, v kvetoch, v čaji a iných potravinách, ktoré denne prijímame. Klinické a experimentálne sledovania ukázali, že flavonoidy majú protizápalový, protivírusový a antioxidačný účinok. Chránia bunky pred toxickým pôsobením škodlivých látok z vonkajšieho prostredia, ale aj proti tým, ktoré sa tvoria v tele. Obnovujú prirodzený stav buniek, brzdia degeneratívne procesy ochranou proti následkom oxidačného stresu. Neresorbované flavonoidy sa vylučujú močom a stolicou ako iné prirodzené zvyšky potravy.




MATUZALEM® je flavonoidový komplex rastlinného pôvodu, v prvom rade katechíny, leukoantocyanidiny, kyanidíny, a všeobecne 3,5 flavon-diolové deriváty. Tieto komplexy flavonoidov sa nachádzajú v prípravku vo forme mono- až oligomérov, vyskytujúce sa medzi inými v listoch zeleného a čierneho čaju, eventuálne v jadrách červeného hrozna a prakticky v rôznych pomeroch takmer vo všetkých rastlinách, hlavne v semienkach a kžiciach plodov. Tieto kmeňové molekuly v rastlinách vznikajú cestou fotosyntézy a sú vedľajšími produktmi rastlinného metabolizmu. V rastlinách sú prítomné v tekutej forme, ich funkcia spočíva v ochrane rastlinstva proti vonkajšiemu i vnútornému poškodeniu.

Výroba účinnej látky vzniká nanotechnologicky patentovaným postupom. Vďaka nanotechnológii sú oligomérne formy flavonoidov v prípravku MATUZALEM® prítomné v pôvodnom stave. To znamená, že výsledné molekuly získané špecifickým procesom sa nevychyľujú zo svojej rovnovážnej polohy a ich elektrický náboj je v rovnováhe. Výsledkom toho po vniknutí do ľudského organizmu sa správajú ako prirodzená súčasť organizmu, teda vykonávajú svoju pôvodnú funkciu – vytváranie „poriadku".

Počas užívania MATUZALEMU® sa dostávajú do organizmu „molekuly života", ktoré inteligentným spôsobom komunikujú s bunkami organizmu a prioritne upravujú rovnovážny stav buniek a významným spôsobom zabraňujú množeniu degenerovaných a mutovaných buniek. Vďaka nízkej osmolarite sa voľne dostávajú cez cytoplazmu buniek a z rovnovážnej polohy vychýlené bunky a ich stavebné elementy dostávajú do rovnovážneho stavu cestou voľných elektrónov, teda vrátia zlatú strednú cestu, výsledkom čoho je normalizácia funkcií buniek a medzibunkového informačného toku. Vďaka veľmi veľkému počtu voľných elektrónov vyselektujú a/alebo naviažu v organizme sa nachádzajúce voľnými radikálmi disponujúce škodlivé atómy, časti molekúl, molekuly. V priebehu vysporiadania rovnovážnych stavov sú schopné aj odovzdať elektróny. Teda v prípade buniek sú schopné elektróny nielen odobrať, ale aj poskytnúť.

Vzhľadom na veľké množstvo elektrónov a disponujúce základné vlastnosti patrí MATUZALEM® do výberovej kategórie antioxidantov – do kategórie čističov /scavenger/, čiže najefektívnejšie elementy vychytávania voľných radikálov. Veľkou výhodou prípravku je, že vytvára predpoklady, podľa ktorých účinok voľných radikálov nie je pre organizmus škodlivý.

Antioxidanty vo všeobecnosti zohrávajú v organizme nesmierne dôležitú úlohu. Pri súčasnom stresovom spôsobe života a u väčšiny obyvateľstva aj nevhodných stravovacích návykov, sa enormná záťaž imunitného systému prejavuje v náraste chorôb a všeobecnom zhoršení zdravia. Pri dostatočnom príjme dokážu antioxidanty výrazne „odľahčiť" imunitný systém tým, že napomáhajú organizmu zbavovať sa toxických látok, ktoré poškodzujú bunky, tkanivá, nervový systém, a pod. Podstatný je aj fakt, že nie moc zaťažený imunitný systém sa potom dokáže lepšie vysporiadať s rôznymi ochoreniami.

Molekuly nachádzajúce sa v tomto roztoku už spomínanými vlastnosťami poskytujú významnú ochranu našim bunkám a dokázateľne ochraňujú pred spomínanými degeneratívnymi vplyvmi.

Na základe pokusov a vyšetrení vykonaných na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol meraním dokázaný ochranný vplyv molekúl nachádzajúcich sa v roztoku, ďalej výnimočný antioxidatívny účinok, ktorý sa vyznačuje selektívnou kategóriou (viď Praktické merania Matuzalemu). Sú schopné ochrániť DNA v jadre, zabraňujúc jej degenerácii, a vplyvom voľných elektrónov priaznivo ovplyvniť elektrický náboj buniek a ich molekúl, teda navodiť rovnovážny stav (viď Matuzalem – Inteligentná skupina molekúl).

Pomer účinnosti doteraz najsilnejšieho antioxidantu vitamínu E k účinnej molekule MATUZALEMU® je 10,5 násobok účinku vitamínu E (viď Antioxidačný potenciál Matuzalemu).

Obrovskou výhodou je aj to, že nakoľko tieto látky sú produktom konečného rastlinného metabolizmu, tak nemajú žiadne bočné účinky a ani sa žiadne nepredpokladajú. V medicíne je látka, ktorá nemá nežiaduce bočné účinky cenená najvyššie. Takýmto spôsobom môžeme získať a vyizolovať preparát, ktorý je bežne dostupný v malom množstve v potrave a zároveň sa neobávať nežiaducich efektov. Následne užitím vznikajú metabolity a bežne pokračuje polymerizácia v gastro-intestinálnom trakte ďalej. Použiteľnosť je prakticky univerzálna.

Prípravok dostal názov na základe dosiahnutých výsledkov na pokusných zvieratách. Normálny životný cyklus v priebehu pokusov v živom organizme, resp. zúčastnených zvierat všeobecne nepresahuje rok. Zvieratám, ktorým sa podával roztok MATUZALEMu®, sa dobre cítili aj po 14 mesiacoch a na prekvapenie vedcov sa dožili veku 2 rokov. Predlžený vek života bol podkladom pre rozhodnutie pomenovať prípravok MATUZALEM.

Dlhovekosť Matuzalema, biblicky jednoznačne potvrdená, mohla byť spôsobená psychickou a fyzickou rovnováhou, panenskou čistotou prírody a ekologicky orientovanou spoločnosťou. Dnes sa v niektorých serióznych vedeckých kruhoch staroba považuje za chorobu, ktorá je geneticky kódovaná. Tým vzniká predpoklad teórie o nesmrteľnosti, ktorá má však úplne reálny základ. A určite v nej budú hrať úlohu energeticky výnimočné molekuly, ku ktorým patria aj špecifické komplexy vybraných flavonoidov, nositeľov informácií.

Biblický Matuzalem sa dožil veku 969 rokov. Dobré zdravie a dlhý vek je dostupný každému, americkí vedci potvrdili, že každý človek má geneticky daných minimálne 120 a viac rokov života. Podľa skríningových pokusov by bol MATUZALEM® schopný významne napomôcť predĺženiu života.

Výživa a náš životný štýl hrajú dôležitú úlohu v rozvoji tzv. „civilizačných" ochorení". Na základe informácií o zdravej a prospešnej životospráve všetci vieme, že ochorenia sa môžu vyvíjať dlhé roky. V dôsledku toho zázraky neexistujú. Niet nad základné pravidlo:

„Zdravá výživa je najlepší liek, rozumný a primeraný životný štýl je nenahraditeľný."

Naše správanie a slobodný výber každého je jedinečný, preto odporú

ame predovšetkým sa riadiť takýmito zásadami, nakoľko tie sa nahradiť nedajú žiadnym liekom, podporným prípravkom alebo aj zázrakom. Záleží to len od nás a preto od srdca radíme, všetkým si svoje zdravie strážiť v každom období a prijímať denné radosti aj starosti bez stresu, s láskou, bez ohľadu aké sú. Pokiaľ máte problémy, vhodnou životosprávou kombinovanou s prijímaním flavonoidového komplexu MATUZALEM® si môžete vždy napomôcť zvýšiť kvalitu svojho života.

 

MATUZALEM - Inteligentná skupina molekúl

V každom prípade, keď sú naše bunky v elektricky rovnovážnom stave, bunky sa správajú podľa konkrétne stanovenej funkcie, teda v prenesenom význame v medziach zlatej strednej cesty. V prípade, že sa zmení situácia v dôsledku nejakej príčiny, sa bunky dostávajú mimo svojej rovnovážnej situácie a môžu naštartovať adekvátnu nežiaducu reakciu primeranú k závažnosti aktuálneho stavu v spolupôsobení s bunkami rovnakých vlastností. Organizmus dokáže tento stav za dobrých podmienok zvrátiť, ale v mnohých prípadoch tento pokus nie je úspešný.

Na základe výskumov základom pre výber účinnej látky pre MATUZALEM® bol vznik takej inteligentnej skupiny molekúl, ktorá je schopná v rámci organizmu zabrániť abnormálnym pochodom, účinne rozpoznať vzniknuté možné poškodenie a vyriešiť možnosť čiastočného obnovenia funkcie. 

Antioxidačný potenciál MATUZALEMu

Silný antioxidačný potenciál MATUZALEMu® (viac než 10 násobok vitamínu E) zabezpečuje elimináciu veľmi toxických látok v organizme, s ktorými si bežné antioxidanty nedokážu poradiť, aj keď ich skonzumujeme vo veľkom množstve. MATUZALEM® chráni bunky pred toxickým poškodením škodlivými látkami z vonkajšieho prostredia, ale aj proti tým, ktoré sa tvoria v tele (napr. pri nesprávnej životospráve, vedľajšie negatívne účinky liekov, pri strese...). Obnovuje prirodzený stav buniek, brzdí degeneratívne procesy, chráni proti následkom oxidačného stresu. Blahodarné účinky tak súvisia predovšetkým so zachytávaním voľných radikálov a udržiavaním rovnováhy. Dá sa povedať, že je to „opravár", ktorý slúži na udržanie univerzálnej harmónie.

 

 Produkt

 Aktivita,mmol/l
(resp. mmol/g)

 →

 Trolox (vitamín E)

 1,00

 →

 Kiwi

 3,01

 →

 Citrón

 2,55

 →

 Pomaranč

 2,16

 →

 Cibuľa

 1,54

 →

 Cesnak

 1,72

 →

 Zelený čaj

 1,59

 →

 Červené víno

 2,40

 →

 Med

 0,00

 →

 Matuzalem

 10,54

  

Cenník

Matuzalem integral      45,- eur

Matuzalem sublingual  50,- eur

Matuzalem krém           22,- eur

Matuzalem gél               26,- eur

Matuzalem telové mlieko  29,- eur

 

Kontakt

Mgr.Andrea Habartová Terapeut, odborný konzultant MATUZALEM® -molecule of life

Kvetná 12
Komárno
94501

+421 902 349 849
Milých klientov prijímame podľa vopred dohodnutého termínu